Terms and Conditions เงื่อนไขกำหนดการใช้บริการ Gemma999

Terms and Conditions ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ นำไปใช้กับและควบคุมการใช้เนื้อหาและบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดย Gemma999 (“ผู้ให้บริการ”) บนเว็บไซต์ www.gemma999.com และ/หรือแอพของเรา หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมหรือมีการตกลงกันเป็นรายกรณี

ประเภทและโหมดการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และ/หรือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของเงื่อนไข ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดเจนในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ได้ตลอดเวลา

ผู้ใช้ยืนยันว่าเขา/เธอรับทราบและตกลงตาม เงื่อนไข ในระหว่างการลงทะเบียนบนเว็บไซต์/แอป โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย “ฉันยอมรับ เงื่อนไข” แล้วกดปุ่ม “การลงทะเบียน” ประกาศความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของ เงื่อนไขการให้บริการ

ดังนั้นโดยการยอมรับ เงื่อนไขการให้บริการ ผู้ใช้รับทราบและยอมรับประกาศความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ด้วยในกรณีที่มีความแตกต่าง ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือเวอร์ชันอื่นๆ และเวอร์ชันภาษาไทยของเอกสารนี้ ภาษาไทย จะมีความสำคัญเหนือกว่า

ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ยกเว้นบทบัญญัติของกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ และ กฎหมายการขายของสหประชาชาติ เว้นแต่กฎหมายที่ได้รับการยกเว้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้มากกว่า

วัตถุประสงค์ของบริษัท

 1. เว็บไซต์ของผู้ให้บริการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าร่วมในเกมโดยการลงทะเบียนด้วยบัญชี นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังเสนอแอพ ซึ่งผู้ใช้สามารถสมัครบัญชีหรือใช้บัญชีเว็บไซต์ที่มีอยู่ได้ บัญชีเดียวกันนี้สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์และในแอพของเรา
 2. ผู้ประกอบการยังสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเอง ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มเกม เกม และบริการภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์/แอปเป็นรายกรณี นอกจากนี้ การเข้าถึงแพลตฟอร์มเกมและเกม ตลอดจนเนื้อหาและ/หรือบริการที่นำเสนอในนั้นอาจถูกจำกัดชั่วคราวหรือถาวรเมื่อใดก็ได้ ซึ่งจะมีการสื่อสารบนเว็บไซต์/แอปเป็นกรณีไป
 3. ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ในการขยาย เปลี่ยนแปลง เสริม หรือจำกัดขอบเขตของบริการได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขการเข้าร่วม

 1. สิทธิ์ในการเข้าร่วมในเกมและการใช้บริการที่มีให้บนเว็บไซต์/แอปมีอยู่เฉพาะในขอบเขตที่ผู้ให้บริการเสนอจริงในแต่ละกรณี โดยคำนึงถึงเงื่อนไขและ/หรือข้อจำกัดทั้งหมดที่นำเสนอโดยผู้ประกอบการ ข้อจำกัดและ/หรือเงื่อนไขดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ และผู้ใช้แต่ละรายทั้งหมด
 2. ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการกำหนดค่าทางเทคนิคของอุปกรณ์ปลายทาง ของผู้ใช้ ผู้ประกอบการให้การสนับสนุนทางอีเมลและ/หรือแชทฟรีแก่ผู้ใช้ตามดุลยพินิจของตน ไม่มีการรับประกันความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของการบริการลูกค้า หรือคำขอจะได้รับการตอบกลับภายในระยะเวลาหนึ่ง
 3. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นที่เสนอให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของภาระผูกพันในการปฏิบัติงาน และผู้ประกอบการอาจยกเลิกได้ตลอดเวลา

การลงทะเบียน

 1. บัญชี
  1.1 ผู้ใช้สามารถเปิดบัญชีได้โดยการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ บัญชีนี้สามารถใช้ได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอป
  1.2. ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเปิดได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การลงทะเบียนบัญชีไม่มีค่าใช้จ่ายและอนุญาตให้ผู้ใช้:
  เข้าถึงเกมบนเว็บไซต์และแอพ
 2. การลงทะเบียนด้วยบัญชี
  2.1. ผู้ประกอบการเสนอทางเลือกในการสร้างบัญชีผู้ใช้ประเภทต่างๆ
  การลงทะเบียนที่มีอยู่ในแอปจะต้องมีรายละเอียดต่อไปนี้ ซึ่งจะต้องระบุไว้อย่างถูกต้องและไม่มีข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด:
  นามแฝงส่วนตัวและเป็นความลับ ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ได้รับฉายาเฉพาะใดๆ ชื่อผู้ใช้จะต้องไม่คลุมเครือและชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อที่น่ารังเกียจ ผิดศีลธรรม น่ารังเกียจ หรือลัทธิสังคมนิยมแห่งชาติ ฯลฯ ที่ยกย่องความรุนแรง ชื่อที่มีหรือแนะนำลิงก์อินเทอร์เน็ตอย่างชัดเจนและชื่อบัญชีที่อ้างว่าผู้ใช้มีสิทธิ์ขั้นสูงบางอย่าง (เช่น ในบทบาทในฐานะผู้ดูแลระบบ) ก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ในการห้าม บล็อก และลบชื่อผู้ใช้ที่ไม่สามารถยอมรับได้ตลอดเวลา บัญชีจะถูกปลดบล็อกเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้เป็นที่ได้รับอนุญาต รหัสผ่านและคำถามเพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ได้รับรหัสผ่านเฉพาะใดๆ

ผู้ใช้จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะสามารถเข้าถึงบริการเว็บไซต์/แอพและซื้อสินค้าและ/หรือสกุลเงินเสมือนได้ ผู้ประกอบการจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีที่ผู้ใช้จงใจฝ่าฝืนการจำกัดอายุที่ระบุไว้ใน GT&C และ/หรือหลีกเลี่ยงกระบวนการเพื่อใช้บริการ ในกรณีที่เราทราบว่าผู้ใช้มีอายุน้อยกว่า 18 ปี เราจะปิดบัญชี

หากข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ให้ไว้พิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จ ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ที่จะห้ามผู้ใช้ที่กระทำผิดทั้งหมดหรือบางส่วนจากการใช้บริการและ/หรือเนื้อหา ที่ผู้ใช้ได้รับ ผู้ใช้รับรองที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ทันสมัยอยู่เสมอ และแก้ไขข้อมูลผู้ใช้บนเว็บไซต์โดยไปที่ลิงก์ “เปลี่ยนแปลงข้อมูล”

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ อีเมล ฯลฯ ผู้ใช้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลการเข้าถึงของตนจากการเข้าถึงของบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำใด ๆ ที่ทำผ่านบัญชีของผู้ใช้หรือภายใต้ชื่อผู้ใช้จะถือเป็นของผู้ใช้

สิทธิ์ในทรัพย์สินในเนื้อหา

 1. โดยการลงทะเบียนบัญชีและ/หรือการใช้บริการและ/หรือเนื้อหาที่ให้ไว้กับเว็บไซต์/แอพ ผู้ใช้รับทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์/แอพเป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวและไม่จำกัด ผู้ใช้รับรองว่าจะใช้เว็บไซต์/แอป บริการ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ และงดเว้นจากการเปลี่ยนแปลง คัดลอก เผยแพร่ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ใช้ยังรับรองว่าจะไม่รบกวนเว็บไซต์/แอพ บริการ และเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ด้วยวิธีการทางเทคนิคใดๆ ก็ตาม
 2. เนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่ถ่ายโอนโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยผู้ใช้ไปยังผู้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์/แอป จะกลายเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีข้อจำกัด ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเกิดขึ้น การถ่ายโอนเนื้อหาผู้ใช้ทุกประเภท รวมถึงลำดับทางเทคนิคและยุทธวิธีของเกม โดยผู้ใช้ถือเป็นการโอนสิทธิ์ในเนื้อหาที่ถ่ายโอน

ความประพฤติที่เหมาะสม

 1. ห้ามกระทำการที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์/แอพโดยเด็ดขาด และรวมถึง ฝ่าฝืนกฎเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างผู้ใช้
  จงใจส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด ความพยายามใดๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของเกมโดยการสมรู้ร่วมคิด การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ขัดต่อกฎ ก่อให้เกิดการทำงานผิดปกติหรือความล้มเหลวโดยเจตนาเพื่อสร้างอิทธิพลต่อเกม การสร้างบัญชีเกมหลายบัญชีสำหรับหนึ่งคน ฝ่าฝืนกฎอื่นๆ ที่กำหนดไว้ใน GT&C
 2. ผู้ใช้จะต้อง อย่าพยายามถอดรหัสหรือทำซ้ำซอฟต์แวร์เกมที่ใช้บนเว็บไซต์ / แอพ ไม่รบกวนสิ่งเหล่านี้ด้วยวิธีอื่นใด และไม่พัฒนาซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่รบกวนซอฟต์แวร์เกมที่ใช้บนเว็บไซต์ / แอพและเป็นส่วนหนึ่งของไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ การสื่อสาร ไม่ใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใดที่อนุญาตให้ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรืออนุญาตให้สร้างโปรไฟล์ของฝ่ายตรงข้ามหรือการสมรู้ร่วมคิดของผู้ใช้ ไม่ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ถือเป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้ผู้ใช้โกงหรือให้ข้อได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรมเหนือผู้เล่นรายอื่นตามดุลยพินิจของผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียว ใช้เกมและบริการบนเว็บไซต์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เท่านั้น งดเว้นจากการใช้สคริปต์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ ไม่ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้วิเคราะห์หรือทำซ้ำเว็บไซต์/แอปหรือเกมแต่ละเกม หรือที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บไซต์/แอป และเกม และ/หรือการเขียนโปรแกรมด้วยวิธีอื่นใด
  ไม่ใช้โปรแกรมใดๆ ที่สร้างภาระบนเซิร์ฟเวอร์มากเกินไป
 3. หากจำเป็น ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อตรวจจับและป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวโดยผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระบุและค้นหาโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรืออุปกรณ์ปลายทาง (มือถือ) หรือ โปรไฟล์พฤติกรรมของผู้เล่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบสวน หากผู้ประกอบการตรวจพบหรือสงสัยด้วยเหตุผลที่ดีเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ต้องห้ามดังกล่าว ผู้ประกอบการจะมีสิทธิ์ระงับบัญชีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหก (6) เดือนขึ้นไป เพื่อระงับสินค้าและสกุลเงินเสมือนใด ๆ ในนั้น บัญชี และ/หรือ ประกาศว่าถูกเพิกถอน และ/หรือ ระงับผู้เล่นทั้งหมดหรือบางส่วน ชั่วคราวหรือถาวร จากเว็บไซต์/แอปของผู้ให้บริการ และบริการและเนื้อหาอื่น ๆ ของผู้ให้บริการหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง